اینلاین اینداکتور پرتابل فوم Inline Foam Inductor

اینلاین اینداکتور قابل حمل ( پرتابل ) اطفا حریق فوم آتش نشانی

  • Bronze or Stainless Steel construction
  • 65 mm (2.5”) size with fixed flow of 225 or 450 lpm
  • Inlet pressure: Calibrated at 7 or 12 kg/cm2
  • Yellow Finish
  • FM Approved with HD AFFF3% and AR-AFFF 3X3% FM Foam Concentrate