نازل لنس آتش نشانی

نازل لنس آتش نشانی Extinguishing lance nozzle

نازل خاموش کننده آتش
به صورت نفوذ در مرکز توده (تپه ، انباشته )آتش گرفته

 

نازل لنس آتش نشانی1

 

نازل لنس آتش نشانی2

 

 

 

نازل لنس آتش نشانی3

 

 

نازل لنس آتش نشانی4

 

ویژگیتوضیحات
Extinguishing lanceSpecial branch pipe for fire fighting in coal dumps, hay stacks, chip bunkers etc. The lance is pierced into the stack, and the water will reach the fire smouldering deep down. Provided with ball type valve and coupling. .Output: 540 l/min at 5 bar
نازل لنس برای مبارزه با آتش سوزی در کیسه های زباله و زغالسنگ، انباری از یونجه و کاه، انبوهی از تراشه، سیلوهای غلات و کالاهای که سخت روی هم چیده شده اند نازل های لنس قادر خواهند بود به مرکز آتشسوزی که در سطوح پایینتر واقع شده اند، نفوذ کنند. سرعت جریان آب درخروجی آزاد برابر در فشار 5بار 540 لیتر دردقیقه، درفشار 8 بار680 لیتر دردقیق هاست.