سیستم انگلیسی11

اتصالات آتش نشانی

اتصالات شیلنگ آتش نشانی
کوپلینگ و هیدرانت… سیستم استورز
کوپلینگ وهیدرانت….سیستم انگلیسی
انواع ته نازل آتش نشانی
انواع سر شلنگ آتش نشانی
انواع اتصالات آتش نشانی از جنس آلومینیوم ، برنج ، برنز و گان متال
اتصالات آتش نشانی برنجی دریایی
شیر فلکه برنجی
شیر سیامی
دیوایدینگ و مقسم ها
صافی سوپاپ مکش
اتصالات سیستم ss
اتصالات سیستم bs