سیستم تناسب ساز فوم
تامین کننده و تولیدکننده تجهیزات اطفاحریق فوم و تناسب ساز فوم

انواع بلدرتانک عمودی و افقی، فوم میکر ، فوم چمبر ، ریم سیل ( پاشنده فوم ) ، شیرکنترل مایع فوم ، اینلاین اینداکتور ، نازل فوم ، ریشو کنترلر از برندهای معتبر دارای استاندارد و تاییدیه های بین المللی UL و FM