ریشو کنترلر Ratio Controller

ریشو کنترلر Ratio Controller ( کنترل کننده میزان فوم )  سیستم اطفا حریق فوم آتش نشانی  وظیفه تناسب سازی فوم را عهده دار می باشد.

 

Description
  • Wafer Type or Flanged Connection
  • 80, 100, 150 & 200 mm size (3″, 4″, 6″ & 8″) with flow from 270 to 18500 lpm (71 to 4887 gpm)
  • Used with Bladder Tank or Inline Balance Pressure Proportioner for variable flow
  • Caters to 3% or 6% induction simply by changing orifice
  • Service Pressure : Maximum 3 to 14 bar (44 to 200 psi)
  • UL Listed and FM Approved (Refer to product catalogue HD263 for details)