ست هیدرولیک لوکاس11

 

ست هیدرولیک امداد و نجات سنگین و نیمه سنگین لوکاس  LUKAS

کامبیتول  (برش ، باز کردن و له کردن)  مدل LKE 35 EN  
فک اسپریدر ( باز کردن و له کردن) مدل LSP 40 EN 
کامبیتول شارژی (برش ، باز کردن ، له کردن) مدل LKE 55 EN 
جک سنگین 2 استپ مدل LTR 6/570 
جک سنگین تک استپ مدل LZR 12/300  
پمپ بنزینی تک خروجی مدل GO-3T  
پمپ برقی 2خروجی مدل PA 6T  
پمپ دستی امداد نجات سنگین LH 2/1  
پمپ شارژی کوله پشتی مدل BATTERY POWERED BACK PACK
ایربگ بند
اره عمود بر شارژی (برش شیشه ماشین و پدال ماشین و پشت سری صندلی)

L_579

L_580

L_581

L_582

L_583

L_584

L_585

L_586

L_587