شیر برگشت فوم Foam Concentrate By Pass Valve

شیر برگشت فوم سیستم اطفاحریق فوم  Foam Concentrate By Pass Valve

 

Description
  • Bronze or Stainless steel construction
  • 40 & 50 mm (1.5″ & 2″ ) size
  • Female BSP end connection
  • Suitable for use in Balance Pressure Foam Proportioning System