فوم بلدر تانک Bladder Tank Foam عمودی به همراه دیلاج ولو

فوم بلدر تانک یا مخازن مثانه ای عمودی سیسم اطفا حریق فوم تناسب ساز آتش نشانی

 

این سیستم برای تزریق فوم به سیستم اطفا حریق فوم مورداستفاده قرار می گیرد که به وسیله آن میتوان نسبت ترکیب آب و فوم را تنظیم کرد.

فوم بلدرتانک دارای یک مخزن استوانه ای شکل از جنس کربن استیل می باشد که داخل آن یک بلدر ( مثانه ) از جنس پلیمر الاستومری قابل انعطاف می باشد که فوم را در داخل خود نگه میدارد.

Description
  • Vertical or Horizontal unit
  • Maximum working pressure 12 Bar (175 PSI)
  • Carbon Steel or Stainless Steel Construction
  • Tank made to ASME Code Section VIII Div I
  • ASME U Stamp available as an option
  • Capacity up to 15,000 liters (4000 gal.)
  • Compatible with all foam concentrates
  • Proportioner & Deluge Valve pre-piped on to the tank
  • UL Listed Bladder Tank, Proportioner and Deluge Valve