فوم بلدر تانک Bladder Tank Foam

فوم بلدر تانک یا تانک های مثانه ای سیسم اطفا حریق فوم تناسب ساز آتش نشانی

 

مخازن مثانه ( bladder tank ) جزء سامانه تناسب ساز سیستم اطفا حریق فوم می باشد  که حاوی یک مخزن تحت فشار با یک مخزن الاستومریک داخلی برای ذخیره سازی کنسانتره فوم است. آب ورودی فشار را به کنسانتره فوم در مثانه اعمال می کند که کنسانتره فشار را به دستگاه می دهد. این دستگاه کنسانتره فوم را به خطوط آتش سوزی متراکم می کند و باعث ایجاد فوم می شود. سپس به پاشنده های فوم تخلیه حفاظت از منطقه خطر هدایت می کند.

این سیستم برای تزریق فوم به سیستم اطفا حریق فوم مورداستفاده قرار می گیرد که به وسیله آن میتوان نسبت ترکیب آب و فوم را تنظیم کرد.

فوم بلدرتانک دارای یک مخزن استوانه ای شکل از جنس کربن استیل می باشد که داخل آن یک بلدر ( مثانه ) از جنس پلیمر الاستومری قابل انعطاف می باشد که فوم را در داخل خود نگه میدارد.

 

Description
 • Vertical or Horizontal unit
 • Maximum working pressure 12 Bar (175 PSI)
 • Carbon Steel or Stainless Steel Construction
 • Tank made to ASME Code Section VIII Div I
 • ASME U Stamp available as an option
 • Capacity up to 15,000 liters (4000 gal.)
 • Compatible with all foam concentrates
 • Nylon reinforced Buna-n-rubber bladder
 • Proportioner pre-piped on to the tank
 • Bladder Tank filling kit provided if required
 • UL Listed and FM Approved