ست هیدرولیک لوکاس11

 

 فک اسپریدر ( باز کردن و له کردن) مدل LSP 40 EN

L_579