ماسک11

 

ماسک تنفسی سوپاپ دار و بدون سوپاپ

ماسک ضد گرد و غبار
ماسک تنفسی ضد گرد و غبار
ماسک ضد گرد و غبار سوپاپ دار
ماسک ضد گرد و  غبار ذغال اکتیو
ماسک22
ویژگیتوضیحات
ماسک سوپاپ دار سفیدمدل آن تاشونده و تخت است و این نوع ماسک دارای کلاس فیلتراسیون FFP2 و ذره گیری تا 12 برابر حد مجاز مناسب جهت کار در محیط های دارای گرد و غبار می باشد.
ماسک سوپاپ دار کربن اکتیومدل آن تاشونده وتخت است و به راحتی قابل نگهداری در جیب می­باشد،با قابلیت فیلتراسیونFFP2  و ذره گیری  تا 12 برابر حد مجاز( محافظت در برابر آیروسل های جامد و مایع غیر سمی یا سمیت کم تا نیمه تا غلظت های تا 12 برابر MAC/OEL/TLV  ) جهت تماس شغلی و حذف نسبی بوی موادآلی و بعلت داشتن لایة کربن اکتیو در محیط هائی که دارای گرد وغبار و بوی مواد آلی ضعیف می باشند، استفاده می­ شوند.
ماسک سفید ساده فنر دار
مدل آن تاشونده و تخت می­باشد دارای کلیپس قابل تنظیم روی بینی و فوم نرم و بادوام هستند، با قابلیت فیلتراسیونFFP1 ، جهت کار در محیط­ هایی که دارای گرد و غبار می­باشد.