مانیتور آب و کف آتش نشانی

 

مانیتور آب و کف مدل خاوری
مانیتور آب و کف آتش نشانی1
مانیتور آب و کف آتش نشانی2
ویژگیتوضیحات
جنس بدنهفولاد
جنس فلنج ورودیچدن
جنس نازل خروجیآلومینیوم
اندازه اتصال ورودیفلنچ 4 اینچ
اندازه اتصال خروجی2.5 اینچ
آبدهیحداکثر 2700 لیتر در دقیقه