مانیتور آتش نشانی مارپیچ

مانیتور ثابت مارپیچ
فلنچ ورودی 3 و 4 اینچ
نازل آلومینیومی فوگ و جت همراه با مانیتور می باشد.
مانیتور آتش نشانی مارپیچ1
مانیتور آتش نشانی مارپیچ2
ویژگیتوضیحات
جنس بدنهفولاد (بنابر سفارش)
جنس فلنج ورودی چدن
جنس نازل خروجی آلومینیومی
آبدهی حداکثر 3500 لیتر در دقیقه
اندازه اتصال ورودی 3 یا 4 اینچ ( طبق سفارش)
اندازه اتصال خروجی2.5 اینچ
دامنه گردش افقی 360 درجه پیوسته
دامنه گردش عمودی از 40 تا 80 درجه
سایرچون در طرح مانیتور از حداقل قسمت های گردنده و متحرک استفاده شده است نیاز به تعمیر و نگهداری در مورد آن به حداقل رسیده است.