نازل فوم آتش نشانی

نازل فوم پاش یا کف پاش آتش نشانی
POK   /  AWG  /  ANGUS  / ChubbFire

نازل فوم میان توسعه آتش نشانی – نازل فوم سبک آتش نشانی M2 – M4
نازل فوم کم توسعه آتش نشانی-  نازل فوم سنگین آتش نشانی S2 – S4
نازل کف پاش ترکیبی  SM2 – SM4

 

نازل فوم آتش نشانی1

نازل فوم آتش نشانی2

نازل فوم آتش نشانی3

ویژگیتوضیحات
Medium foam nozzlesTo be operated with foam inductors Z2, Z4 and Z8, recommended working pressure at the inlet is 5 bar. Throw distance 8, 10 and 12 m. Foam coefficient VZ is 21 to 200. Pipe in stainless steel. Protection ring in rubber and handles in plastic.
Heavy foam nozzlesTo be operated with foam inductors Z2, Z4 and Z8, recommended working pressure at the inlet is 5 bar. Throw distances 23, 26 and 36 m. Foam coefficient YZ is 5 to 20. Pipe in stainless steel. Protection ring and handle in rubber.
نازل فوم سبک M2-M4Z2،Z4وZ8 قابلیت کارکرد با کلیه اینداکتورهای
قابل استفاده و کار کرد با انواع فوم
برای فشار کاری 5 بار توصیه می گردد
مسافت پرتاب 8 – 12 متراست
جنس بدنه از نوع فولاد ضد زنگ یا استیل مرغوب می باشد
حلقه های دور از جنس لاستیک فشرده است
دستگیره ازجنس پلاستیک مرغوب
نازل فوم سنگین – S2 S4Z2،Z4وZ8 قابلیت کارکرد با کلیه اینداکتورهای
قابل استفاده و کار کرد با انواع فوم
برای فشار کاری 5 بار توصیه می گردد
مسافت پرتاب 23 – 36 متراست
جنس بدنه از نوع فولاد ضد زنگ یا استیل مرغوب می باشد
حلقه های دور از جنس لاستیک فشرده است
دستگیره ازجنس پلاستیک مرغوب